Příběh čaje
O knize Akce Výňatky Výstava Diskuse Kontakty
Čaj dobývá svět

Fenomén českých čajoven

Trocha historie

Přesné údaje o tom, kdy se čaj poprvé objevil v Čechách, jsou zahaleny tajemstvím. O kávě víme, že ji v roce 1702 ve své kavárně v Brně servíroval pokřtěný Turek Ahmed. O dvanáct let později ji Armén jménem Deodatus Damajan představil Pražanům. O čaji však existují jen nepřímé náznaky: slovo čaj, jež se vyskytuje v literárních dílech a starých slovnících, či krásné porcelánové konvičky a šálky na čaj, vyrobené v Kunštátu v třicátých let 18. století, a které rozhodně nebyly vyrobeny jen pro obdivování. Jak se tedy čaj do Čech dovážel, jak se prodával a kde všude se s ním mohli Češi setkat? Neověřené prameny se zmiňují o kupci Janu Aloisovi Svatojánském, který na konci 18. století prodával čínský čaj v Praze v domě U Zlatého okouna. Nabízel jej prý v krabicích potažených atlasem. Patřil tedy k luxusnímu zboží. Dá se však usuzovat, že byl do Čech dovezen mnohem dříve.

Slávy dcera

Básník a slavjanofil Ján Kollár vydal v roce 1832 lyricko-epickou báseň o pěti zpěvech nazvanou Slávy dcera. Ve čtvrtém zpěvu nazvaném Léthe, ve znělce číslo padesát, se zmiňuje nejen o Číně a Japonsku, ale i o čaji.

Z porcelánu bílá Nankingského
Věže zrak můj nyní omráčí,
Císaře dva v její pavlači
Čínského, pak zříti Japanského;

Rájský čaj a punč jim do sličného
Nádobí Rus jeden natáčí,
Oba ctitelé a vzývači
Génia jsou byli slavjanského:

Davše onu ode Deržavina
Přeložiti Odu na Boha
V řeči, které Japan má a Čína;

A pak zlatem na hedbáví psanou
Zavěsiti k poctě, se mnoha
Blesky, nade paláců svých branou.

Báseň, která vznikla před téměř dvěma stoletími, je dnes velice těžko srozumitelná. Jazyk se změnil, dobové narážky vyvanuly v toku času. První verze Slávy dcery vyšla roku 1821. Když epos v roce 1832 vycházel potřetí, Kollár jej rozšířil na 615 znělek a připojil k nim obšírný Výklad čili Přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceři. Z přímětků ke znělce číslo padesát se dozvídáme, že v čínském Nankingu stávala tři sta let stará věž z porcelánu, že japonský císař nechal přeložit ódu na boha od ruského básníka Děržavina do japonštiny, vyšít zlatem na obrovský kus hedvábí a vyvěsit na chrámu v Edu. O čaji Kollár říká: Čaj Rusům značí to, co jinde the, či herbathé.

Neruda a čaj

O čaji psal kolem roku 1845 i Karel Havlíček Borovský. Nejen v "Obrazech z Rusi", ale i v článcích týkajících se českého prostředí. Jsou to jen drobné zmínky. Za ukázku však rozhodně stojí fejeton od básníka a spisovatele Jana Nerudy, otištěný v Národních listech v roce 1874:

Pijeme kávu ve dne v noci, ráno hned po vyspání a na večer pro uspání, ráno k najedení a v poledne pro trávení. Káva je nám - alespoň v Čechách, kde čaje požívá se dosud málo - mezi nápoji tím, čím brambor a chléb mezi jídly… Čaj je nápojem jaksi modernějším než káva. Jako kdysi na něco jiného, zve se teď na čaj. Jmenuje se to všelijak - soiré, konversace, také někdy thée-dansant… U nás dosud nadvládá káva, jen ve městech zveme někdy na čaj. Považujeme to za aristokratické…

O čaji se vtipný glosátor Jan Neruda zmiňuje také ve fejetonu uveřejněném o pět let později. Vypráví se v něm o pouličních prodavačích čaje, kteří začali po Praze jezdit s vozíky a nabízet horký nápoj na zahřátí. A pokračuje:

Kdybych čtenáře nemiloval, mohl bych ho "při této vhodné příležitosti" snadno maltretovat obšírnou přednáškou o čaji. Mohl bych mu sdělit, že dle zcela věrohodné pověsti vyrostly první dva čajové keře z očních klapek, které sobě uřízl a zahodil zbožný poustevník, aby při modlitbách neusnul. Mohl bych zde ve známost uvést naprosto novou věc, že totiž čaj k nám přichází z Číny, z oné říše, která z naší kultury přijala jen kanóny a odpažnice (pozn. puška-zadovka) a v které panuje copatý císař tolika milionům čaj chlemtajících hub, kolik máme dní v roce. Že se tam pěstuje čaje nesmírné množství, od "cihlového", který slouží zároveň co peníz (peníze, které se mohou hned jíst a pít!), až do oněch druhů s pěknou vinětou vyrábitele, které tam mají týž sladký zvuk jako u nás Roederer nebo Veuve Cliquot. Když poprvé poslala kdys královna anglická královně francouzské trochu čaje darem, že jej francouzští kuchaři vařili a předložili co salát, atd. Teď už čaj zvítězil skoro všude nad kávou, jež vyšla od pramenů Nilu, a nad šokoládou, již nám Aztékové zůstavili v dědictví. Co jen na čajový servis je potřebí peněz: lesklé samovary, porculánové koflíky, stříbrné lžičky… Čaj prý ale sděluje mnohé vlastnosti dobré: spokojenost, veselost, důmysl, soudnost, podnikavost. Též tělesně prý účinkuje dobře, proti nezáživnosti a proti bolení hlavy, což tedy hlavně teď v masopustě může být důležité.

(Jan Neruda, Drobné klepy. SNKLHU, Praha 1960)

Okouzleni

Quido Mánes: Císař Čchien-lung píše ódu na čaj
Quido Mánes: Císař Čchien-lung píše ódu na čaj

Tradiční "čajové"země - Čína, Japonsko a Indie - měly mezi českými umělci mnoho obdivovatelů. Spisovatel Julius Zeyer v roce 1884 vydal romantickou verzi legendárního příběhu z Japonska - Gompači a Komurasaki. V předmluvě se zmiňuje o jisté knize velké důležitosti pojednávající o spařování čaje, kterou napsal slavný Sóami. Malíř Quido Mánes, inspirován Orientem, namaloval roku 1856 obraz pojmenovaný Císař Čchien-lung píše ódu na čaj. Pražský Němec grafik a malíř Emil Orlik (1870-1932) pobýval dvakrát dlouhý čas v Japonsku. Japonské téma i okouzlení dřevoryty se promítlo do jeho díla uchovávaného v Národní galerii v Praze. Architekti vytvářeli v zámeckých zahradách repliky pagod a pavilonů v čínském slohu, jež přímo vybízely k labužnickému popíjení čaje. Najdeme je v Kroměříži, Vlašimi, Kynžvartu, Slezských Rudolticích, Lysé nad Labem i v Praze v košířském parku Cibulka.

Zvláštní kapitolu tvoří cestovatelé a dobrodruzi, kteří na konci 19. století Čínu, Japonsko a Indii navštívili. Patří k nim Josef Kořenský, Enrique Stanko Vráz, Joe Hloucha… Všichni se ve svých článcích, knihách a přednáškách o čaji často zmiňují. Mnozí se vepsali do české čajové historie, přestože o čaji nic nenapsali. Jako třeba Karel Řezníček, vzdělaný sládek z Hrubé Skály, jenž v roce 1894 z Japonska přivezl a sbírkám Náprstkova muzea věnoval několik kovových konvic na čaj. Dodnes jsou ozdobou expozice na zámku v Liběchově.

Japonská čajovna v Praze

Významným čajomilcem byl cestovatel, spisovatel a sběratel japonského umění Joe Hloucha (1881-1957). Poprvé navštívil Japonsko v roce 1906 a vrátil se nadšen. Když se o dva roky později konala v Praze na Výstavišti Jubilejní výstava obchodní komory, postavil tu se svým bratrem japonskou čajovnu. Ve vzpomínkách vydaných v roce 1931 o tom Joe Hloucha vypráví:

Sám jsem načrtl tehdy přesný plánek a nákres pavilonu, který jsem ukázal architektovi prof. Kotěrovi, jemuž se velice líbil. Čajovna se stala tehdy velmi oblíbeným místem, obsluhoval Japonec, dvě Japonky a děvčata v japonských kimonech…

(J. V. Šmejkal, Milenec Nipponu, Zemědělské knihkupectví A. Neubert, Praha 1931)

Časopis Český svět o této čajovně v jednom z červencových čísel roku 1908 napsal:

Vnitřek vás mile překvapí! Dlouhá síň, jednobarevné stěny, bílé dřevo trámů, několik obrazů pod stropem a několik starých originálů ve stínu kvetoucích třešňových větví. Vše je japonsky jednoduché - elegantní… Rozhlížíte se po čajovně, pátráte mezi stoly, návštěvníky hustě obsazenými. Kde je O-Mojo-san, malá japonská krasavice, o níž jste slyšeli tolik vyprávět, ta, jež se nelekala daleké cesty k nám do Prahy? Je maličká, křehoučká a něžná, spíše loutka než žena, spíše nějaká ozdůbka pro salonní skříň… V čajovně je živo, šumot hlasů rozléhá se síní, stopenou v měnivé světlo lampionů, děvčata v pestrých krojích se míhají kolem, odsunují a zavírají papírové dvéře. Venku svítí měsíc na zelené keře zahrady a pod střechou čajovny klidně září lampiony svým žlutavým světlem…

V čajovně se podával nejen čaj servírovaný po japonském způsobu, ale i sake a káva. A protože Hlouchův otec byl nájemcem pivovaru U Tomáše, nescházelo ani černé pivo. Rohože tatami zde chyběly, sedělo se u stolů a židlí. Ostatně zout si boty a usadit se na zemi by Pražáky asi příliš nenadchlo. Ne všem se čajovna líbila. Architekt Jan Letzel, který žil dlouho v Japonsku a proslavil se stavbou Průmyslového muzea v Hirošimě, napsal 6. července 1908 do Prahy profesoru Kotěrovi:

Pražskou výstavu představoval jsem si mnohem jinak, ovšem dostali se zase většinou "patentovaní" architekti ke slovu. Nás také baví každá maličkost, jakou je i ku příkladu Hlouchova Žaponská čajovna. Ten člověk tady byl a ani neví, jak vypadá čajovna! Ty Žaponky jsou prý z Vršovic a ta bouda, kterou postavil, je zrovna tak "echt". Brána, která je před vchodem (je jistě červeně natřená!), patří k žaponskému chrámu a ne k čajovně, domeček je úplně neslohově postavený a jeho značka na štítě (Maru-ki) docela nic neznamená. Přál bych tak našim lidem vidět zdejší čajovnu!

(Zdeněk Lukeš, Japonsko počátku století, Umění a řemesla č. 4, ročník 1987)

Čajovna byla mimořádně úspěšná a obyvatelé Prahy se do ní jen hrnuli. V říjnu výstava skončila a bratři Hlouchové dostali od známého podnikatele ing. Václava Havla, příležitost zařídit si čajovnu v suterénu nově postaveného paláce Lucerna. Podnik otevřeli v srpnu 1908 a nazvali ho Jokohama. Téměř ihned si získal velkou oblibu. Mezi personálem byla i jedna Japonka a jedna Číňanka. Joe Hloucha později řekl: proměnili jsme onu podzemní místnost v ulici japonského města.

Syn ing. Havla, Václav Matěj, ve svých vzpomínkách píše:

Čajovna měla u stolů asi dvě stě míst částečně umístěných v malých kójích s pergamenovými stěnami, bambusovým nábytkem, s lampiónovou dekorací a s japonierami dovezenými z Japonska cestovatelem Hlouchou. Obsluhující byly oblečeny v pravých japonských kimonech…

(V. M. Havel, Mé vzpomínky, Nakladatelství Lidových novin, Praha 1993)

Začátkem první světové války se bratři Hlouchové vedení čajovny vzdali. Uvolněné prostory si pronajal jiný zájemce, který zde zřídil kavárnu s hudbou a restauračním provozem. Jméno Jokohama a výzdobu v japonském duchu si podnik zachoval až do roku 1924.

Přítel čaje a jiné zajímavosti

Čajovna na Jubilejní výstavě i podnik Jokohama zřejmě napomohly tomu, že se čaj začal lépe prodávat. Objevily se různé dovozní firmy. Majitel jedné z nich, jistý Zdenko Nikolau, nabízel obchodníkům jakéhokoli množství čaje z velkoobchodních skladů v Terstu. Vedl rozsáhlou reklamní kampaň podpořenou vydáváním tiskoviny nazvané Přítel čaje s podtitulkem "obrázkový časopis věnovaný milcům čaje". Protože se více než jedno vydání z roku 1910, označené číslem 5 ročníku XI., nedochovalo, jednalo se patrně o fikci, kterou Zdenko Nikolau dokládal dlouholetou tradici firmy v obchodování s čajem. Jen malá ukázka:

Já vím ze zkušenosti drahných let a co odborník předobře, co se i v těch největších obchodech za čaj prodává, a nerozčiluji se pranic nad oněmi vídeňskými majiteli čajáren, kteří čajemilovnému publiku horkou vodu obarvenou páleným cukrem klidně předkládají! Ale jsou ještě horší hříšníci! Čaj jen trochu slušný, jenž právě travou a v mléce mydlinami nepáchl, platil již za "znamenitý ruský čaj" a stál honem na 40 korun za kilogram. Této nejistotě učinil jsem založením mé firmy provždy konec. Zjednal jsem světlo do tohoto zákoutí a mohu se chlubiti, že teprve popularizováním mých tiskopisů, kde nepřetržitě jsem věcně o čaji vyprávěl, objasnil jsem obzor obchodníka i soukromníka pojednav o čaji, jeho původu, kultuře a výhodách, že naivní názory o císařských melanžích, Mandarinech, karavanách, báchorky o ruském čaji pak minulosti patří.

Je nutné se ještě zmínit o tom, že k jedné z prvních českých společností obchodujících s čajem patřila firma Josef Horn a spol., jež byla v roce 1885 založena v Chřibské v severních Čechách a kromě mletí a prodeje koření se věnovala také dovozu a balení čaje. K zajímavostem se řadí i pěstování čajovníků ve sklenících. Nejlepší výsledky měl ve třicátých letech dvacátého století podnikatel a pěstitel Arnošt Dadák z Valašského Meziříčí, který později proslul spíše obchodováním s kávou.

Novodobá historie


Pro řadu Čechů se čajování stalo neodmyslitelnou součástí domácí pohody.

Před rokem 1989 to milovníci čaje neměli snadné. Monopolní národní podnik Balírny obchodu dovážel černý čaj ze Sovětského svazu a Indie, méně už z Cejlonu, Číny a Vietnamu. Ve velkém závodě v Jemnici na Moravě se čaj míchal, balil a distribuoval do obchodů. Vyráběl se zde i čaj v nálevových sáčcích, z nichž některé značky, jako například Pigi nebo Klub, přežily dodnes. Málokdy se však jednalo o kvalitní druhy čaje. Poměrně slušný sypaný čaj v plechovkách od firem Twinings, Lyons a Douwe Egberts se dal koupit v Tuzexu za bony. Sypaný čaj v krabičkách občas dovážel i podnik zahraničního obchodu Koospol a nabízel ho v luxusních prodejnách potravin Eso nebo v pražském Domě potravin. Pro dobrý čaj se jezdilo do NDR nebo do Maďarska, ale ani tam nebyl velký výběr. Situace se mírně zlepšila v osmdesátých letech, kdy byl v Praze otevřen obchod Káva a čaj na Národní třídě. Po dlouhou dobu to bylo jediné místo s větším sortimentem nejrůznějších dovozových sypaných čajů.

Na podzim roku 1985 začal v týdeníku Svět v obrazech vycházet seriál Příběhy čajového lístku, který psal Stanislav Bártl, novinář z Mladé fronty a autor knih s polární tématikou. K překvapení autora i redakce vzbudily články obrovskou pozornost a kolem Bártla se začali soustřeďovat lidé zajímající se o čajovou problematiku. Mezi jinými to byl Ota W. Dufek, zvaný Čaki, pozdější student čajového obřadu v kjótské škole Urasenke, a Aleš Juřina, po revoluci spoluzakladatel Spolku milců čaje. V říjnu 1987 bylo pod patronací Vědecko-technické společnosti v Praze založeno Čajové sdružení, jež připravilo několik přednášek, a v létě 1988 dokonce výstavu o čaji v Národním technickém muzeu. Navštívilo ji přes třicet tisíc lidí! Důležitou událostí byla i ukázka japonského čajového obřadu v Praze v dubnu 1989, kterou předvedla japonská manželka dr. Karla Fialy. Další významnou akcí sdružení se stal třídenní seminář na Zvíkově s názvem Čajování je vášeň, shodou okolností pořádaný v revolučních dnech 17. až 19. listopadu 1989.

V druhé polovině osmdesátých let byl v Jilské ulici v Praze otevřen podnik nazvaný Modrá čajovna. Zařízení se pokoušelo navodit orientální atmosféru použitím bambusu a papírových lampionů, číšnice tu chodily v dlouhých, snad indických róbách, ale na jídelním lístku se skvěly pouze tři, nanejvýš čtyři druhy čaje. Experiment skončil zhruba po roce a Modrá čajovna se stala obyčejnou restaurací s běžným sortimentem.

Česká čajová vlna

Po roce 1989 nastal velký český čajový boom. Především se začalo houfně cestovat, a to i do vzdálených orientálních zemí, kde se lze s čajem setkat na každém kroku. A v západních zemích lidé objevili speciální obchody s širokým sortimentem čajů. V červnu 1991 přijel do Prahy "guru" japonských čajových obřadů, Sóšicu Sen XV., velmistr školy Urasenke. Na Pražském hradě pro prezidenta Havla uspořádal čajový obřad, v chrámu sv. Mikuláše zasvětil čaj modlitbě za světový mír. Největší odezvu však mělo jeho vystoupení v Rytířském sále Valdštejnského paláce, kde se mnozí návštěvníci obřadu s překvapením dozvěděli, že čaj není jen povzbuzující nápoj, ale může mít i hluboký duchovní náboj. Pro milovníky čaje byla návštěva Sóšicu Sena XV. významným impulzem. Od tohoto roku se datuje rozvoj českého čajovnictví. V Praze a dalších městech začaly vznikat útulné čajovny, kde mohli návštěvníci ochutnat a koupit leckdy i vynikající druhy čaje.

Jeden z prvních kroků učinil po sametové revoluci Luboš Rychvalský, významný znalec čaje a nynější majitel pražské čajovny U Čajovníka na Boršově. Ke konci osmdesátých let podnikl měsíční cestu po Maroku. Tam se poprvé setkal s čajem jako se společenským nápojem. Na Silvestra 1989 spoluorganizoval ve smíchovském Domě kultury oslavu na počest zvolení Václava Havla prezidentem. Jak vzpomíná: Přemýšlel jsem, co udělat, a najednou mě napadla čajovna. V duši se mi najednou cosi uvolnilo a napovědělo mi, jak má vypadat prostor, ve kterém se lidi budou cítit příjemně.

Silvestrovská čajovna měla úspěch a Luboš Rychvalský začal plánovat co dál. U příležitosti divadelních poutí na Střeleckém ostrově podával čaj ve stanu, kam se vešlo sotva deset lidí. V září 1991 otevřel první pražskou čajovnu pod pevnou střechou v Roxy v Dlouhé ulici. Krátce potom s Alešem Juřinou a Jiřím Šimsou založili firmu Spolek milců čaje. V roce 1993 otevřeli na Václavském náměstí známou Dobrou čajovnu - Obchod čajem velejemným. To byl začátek největší sítě čajoven a obchodů s čajem v republice.

Pražské čajovny

Po první pražské čajovně v Roxy si v roce devadesát dva otevřela čajovnu Hana Fišárková, filmová střihačka a dcera režiséra Vladimíra Síse, proslulého ctitele čaje. Nazvala ji U Zeleného čaje. Půvab čajovny umocňuje romantická poloha v Nerudově ulici na Malé Straně. V roce 1993, ani ne za čtrnáct dní po otevření Dobré čajovny na Václavském náměstí, hostila své první zákazníky Růžová čajovna v Růžové ulici. Další v pořadí byla čajovna Long Life v Hrzánské pasáži, kterou otevřela bývalá kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea a spisovatelka Kateřina Klaricová. O rok později vznikl podnik U Zlatého kohouta založený společností Ambient. V roce 1996 tato firma otevírá další velice pěknou čajovnu s širokou nabídkou čajů v Záhořanského ulici na Novém Městě, kterou provozuje sesterská firma Amana, specializovaná na velkoobchod čajem. Jeden z majitelů Jaroslav Debřička říká: Čaj je pro mne boží dar a jsem velice šťastný, že ho mohu lidem rozlévat i prodávat domů.

Dnes je v Praze okolo padesáti čajoven. Ve většině z nich večer stěží najdete volné místo.

Podoby české čajovny

Dobrá čajovna U čajovníka
Koloniální salónek v Dobré čajovně U čajovníka

Čajová vlna, jež započala na počátku devadesátých let minulého století, je stále na vzestupu. Svědčí o tom množství nově vznikajících čajoven. V Čechách i na Moravě jich objevíte kolem dvě stě padesáti a stále vznikají nové. Mnohé čajovny se snaží napodobovat exotické prostředí, míchají prvky čínské, japonské, arabské i pseudoorientální. Punc originality jim dodává vybavení nábytkem, který často pochází z půd a skládek. Tento rys, typický pro irské hospody, čajovnám propůjčuje ležérnost, útulnost a nostalgickou, lehce meditativní atmosféru.

Jiné čajovny vsadily na obvyklý kavárenský interiér, na nic si nehrají, nesnaží se vytvořit či navodit určitou iluzi. I ony si našly své zákazníky. V posledních třech letech však nepřibývají. Možné vysvětlení podává Luboš Rychvalský: Čajovna musí být předěl mezi vnitřním a vnějším světem - něco jako kostel. Čajovna však nesmí mít vykřičenou myšlenku. Má to být prostor, který člověka vůní, teplem a tajemnem vtáhne dovnitř, prostor, který umožňuje imaginaci - intimně osvětlený, ale zase tak, aby si lidé mohli i číst. Musí být s maximální mírou vkusu přiměřeně vybavena věcmi, které mají estetickou a výtvarnou hodnotu. Pak už jen záleží na vkusu toho, kdo čajovnu staví, jaké použije materiály, nábytek a výzdobu.

Japonská škola čaje v srdci Prahy

Krátce po návštěvě čajového mistra Sóšicu Sen XV. vznikla v Česko-japonské společnosti sekce čaje. Navázala spolupráci se školou Urasenke, která se snaží ve světě propagovat čajový obřad, organizuje kongresy, vydává odbornou literaturu. Od dubna roku 2000 jsou díky Urasenke v novém centru Česko-japonské společnosti v Praze na Můstku zbudovány dvě čajové místnosti zařízené v japonském stylu. Slouží výuce čajového obřadu a dalším aktivitám v propagaci japonských kulturních tradic. Sóšicu Sen XV. tak uskutečňuje svoji ideu mezinárodního porozumění, kterou nazývá "mír u misky čaje".


zpět na obsah


email: caj@thoma.cz || vyrobilo studio WebWorks.cz || bugreport: bugreport-caj@webworks.cz